4 May 2021

Digital Library For The Blind and Visually Impaired

  • Kütüphanemizde görme engelli öğrencilerimize yönelik EYE-Pal ve Windows-Eyes hizmeti verilmekte olup bu kapsamda 8000’in üzerinde sesli kitabımız mevcuttur. Ayrıca, Altınbaş Üniversitesi Kütüphanesi görme engelli öğrencilerimizin bilgi kaynaklarına erişimlerini sağlamak amacıyla “Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji Laboratuvarı (GETEM)” projesine üye olmuştur. GETEM ile görme engelli öğrencilerimiz; hikaye-roman-şiir türü kitapların yanı sıra Türkiye Üniversitelerinde okutulmakta olan ders malzemesi (kitap-makale-ders notu) ile kimi ders ve konferansların kayıtlarına ve bilimsel makale ve kitaplara erişim sağlayabilmektedir. GETEM ile görme engelli öğrenciler günlük gazete ve haftalık/aylık dergi yazılarını linklerle takip edilebilmekte, on-line olarak görme engellilere hizmet veren yurtdışındaki kütüphanelerle de on-line olarak bağlantı kurabilmektedir.
  • Görme engelliler için ayrılmış olan bu bölüm diğer kullanıcılara kapalıdır.
  • Kütüphanemizdeki bu bölümden görme engelli dış kullanıcılar da yararlanabilir.