4 May 2021

Collection Development Policy

Kütüphane dermesi kitap, dergi, gazete, görsel-işitsel materyaller ve elektronik yayınlardan oluşmaktadır. Kütüphane dermesi bağış ve satın alma yolu ile geliştirilir.

 1. SATIN ALMA
 • Kütüphaneye yayın temini, yıllık üniversite yönetimince belirlenen bütçe dahilinde satın alma yolu ile temin edilir.
 • Her akademik yılbaşında fakülte ve bölümlerin bütçeleri ile kütüphanenin bütçesi ayrı tanzim edilir. Her ikisinin birleşimiyle oluşan kütüphane genel bütçesi çerçevesinde akademik personelin talepleri bölüm ve fakülte bütçelerinden, öğrenci ve idari personelin talepleri ise kütüphane bütçesinden karşılanır.
 • Üniversitede görevli akademik personel yayın taleplerini rektörlüğe resmi yazı ile bildirmelidir.
 • Yayın taleplerinin değerlendirilmesi ve fiyat bilgileri KDD tarafından tespit edildikten sonra o yılki bütçe olanakları çerçevesinde incelenerek, Rektörlük onayı alındıktan sonra sipariş edilir.
 • Kütüphaneden talep edilen ve satın alma yolu ile temin edilecek yayınların ilk önce dermede olup olmadığı kontrol edilir. Talep edilen yayın kütüphanede mevcut ise kütüphanedeki kullanım durumu gözetilerek yayının alınıp alınmamasına kütüphane yönetiminin inisiyatifiyle karar verilir.
 • Kütüphaneye yayın temini, yıllık üniversite yönetimince belirlenen bütçe dahilinde yılda 3 (Üç) kez  (Eylül, Ocak ve Mayıs aylarında) satın alma yolu ile temin edilir.

 

 1. BAĞIŞLAR
 • Altınbaş Üniversitesi Kütüphanesi, kütüphane kaynaklarını zenginleştirmek ve üniversite eğitim/araştırma faaliyetlerini desteklemek amacı ile bağış kaynak kabul eder.
 • Prensip olarak her türlü bağış kaynak kütüphanemiz tarafından kabul edilir. Özellikle el yazması ve nadir eserlerin bağışı teşvik edilir.
 • Altınbaş Üniversitesi Kütüphanesi, koleksiyonunu geliştirmek amacı ile yurtiçi ve yurtdışındaki özel ya da tüzel kişilere bağış yapması için başvurabilir.
 • Bağış yapmak isteyen kişi ve kurumlar, bağışlayacakları kaynak/ların bilgilerini içeren listeyi önceden kütüphaneye iletebilecekleri gibi, böyle bir liste olmaksızın da kaynakları kütüphaneye bağışlayabilirler.
 • Bağış yolu ile edinilen kaynaklar doğrudan kütüphane demirbaşına kaydedilebileceği gibi, gereksinim duyulmadığı takdirde ayıklama yoluna yada başka kütüphanelere bağışlama yoluna gidilebilir.
 • Süreli yayınların güncel olmayan eski sayıları bir yılın tüm sayılarını içermiyorsa demirbaşa kaydedilmez.
 • Bağış yapan kişi ve kurumlara Altınbaş Üniversitesi adına teşekkür mektubu gönderilir.