4 May 2021

Interlibrary Loan Policy

 • ILL hizmeti; Altınbaş Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın üyesi olduğu ANKOS İşbirliği Araştırma Grubunun geliştirdiği Kütüphaneler arası İşbirliği Takip Sistemi (KİTS) üzerinden gerçekleştirilir.
 • Yayın/makale talepleri KİTS’e üye Kurum/Üniversite kütüphanelerinden temin edilir.
 • Makale istekleri telif yasasının izin verdiği ölçüler dahilinde istenir ya da gönderilir.
 • Yayın ödünç verme-iade etme ve uzatma süresi her kurumun kendi politikasına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
 • İhtiyaç duyulması halinde ödünç verilen/ alınan yayın, iade tarihi dolmaksızın hiçbir neden bildirmeden geri alınabilir/geri istenebilir.
 • İstenen yayın/gönderilen yayın kütüphanelere tercih edilen herhangi bir kargo firma ile ulaştırılır. Kargo ile ilgili tüm masraflar istek yapan kütüphaneye aittir.

 ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ MENSUBU İÇİN ILL HİZMETİ

 • ILL Hizmeti Akademik personel ve yüksek lisans/doktora öğrencilerinin acil ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlar.
 • Yayın/makale talep eden kişi ILL formunu eksiksiz olarak doldurarak, kütüphane personeline teslim etmek zorundadır.
 • Akademik personel ile yüksek lisans/doktora öğrencileri 1 ayda en fazla 3 adet yayın talep edebilir.
 • Aynı kişi için en fazla 3 adet olmak üzere talep edilen yayınların kargo masrafı kütüphane tarafından karşılanır. 3 adetten fazla olan yayının kargo masrafı talep eden kişi tarafından ödenecektir.
 • Basılı makalelerin fotokopi ücreti talep eden kişi tarafından ödenir.
 • Yayının üzerinde bulunduğu dönem içindeki tüm sorunluluğu talep eden kişinin kendisine aittir. Yayının kaybedilmesi ya da zamanında iade edilmemesi durumunda talep edilen kütüphanenin kuralları geçerlidir.
 • Akademik personel ile yüksek lisans/doktora öğrencilerinin talep etmiş olduğu basılı yayın/makale sayfa başı fotokopi ücreti 5 kuruştur.
 • Talep eden kişi basılı yayın/makale fotokopi ücretinin toplam bedelini Denizbank 9130-9681319-351 numaralı hesaba (IBAN: TR76 0013 4000 0096 8131 9000 01) yatırarak, alındı makbuzunu kütüphane personeline teslim etmek zorundadır.

DİĞER KÜTÜPHANELER İÇİN ILL HİZMETİ 

 • Süreli yayınlar, rezerv kitaplar, görsel-işitsel materyaller ve danışma kaynakları ödünç verilmez.
 • Üniversite kütüphaneleri 1 ay süre ile 10 kitap isteyebilir. Altınbaş Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın uygun gördüğü durumlarda istenilirse 1 defaya mahsus yayın süresi uzatılabilir.
 • İstek yapılan yayınlar kargo ile gönderilir. Altınbaş Üniversitesi KDD’ne geri gönderimler kargo ile yapılmalıdır. Kargo masrafları yayını talep eden kütüphaneye aittir.
 • Makale fotokopileri telif yasasının izin verdiği ölçüde gönderilir ve fotokopi ücreti istek yapan kütüphaneye aittir. Kitabın bir bölümü veya %10’u, derginin bir sayısından ise tek makaleden fazla fotokopi alınamaz.
 • Yayının kaybolması ya da zarar görmesi durumunda (Postada kaybolması ve zarar görmesi dahil) istekte bulun kütüphane ve yetkili kütüphaneci sorumludur. Hasar ya da kayıp durumunda Altınbaş Üniversitesi KDD yayının yenisini ödünç alan kütüphaneden talep etme hakkına sahiptir.
 • İhtiyaç durumunda ödünç verilen yayının iade tarihi dolmasa bile geri istenebilir. Ödünç alan kütüphane iade istek durumunda en geç 2 gün içerisinde yayını teslim etmek zorundadır.