ProQuest Central Veri Tabanı Deneme Erişimi

ProQuest Central veri tabanı deneme erişimi, 15 Aralık 2022 tarihine kadar, Üniversitemizin kullanımına açılmıştır.
ProQuest Central; işletme, sağlık ve tıp, sosyal bilimler, sanat, beşerî bilimler, din, eğitim, bilim ve teknoloji dahil olmak üzere tüm ana konu başlıklarına yönelik 47 adet veri tabanına erişim sağlar.

Koleksiyon; güçlü, kullanıcı dostu bir platformda binlerce tam metin akademik dergi, ticari ve profesyonel başlık, gazete, dergi, tez, çalışma makalesi, vaka çalışmaları ve piyasa raporlarını bir arada içerir.
Bilgi için: kutuphane@altinbas.edu.tr