16 Ağustos 2017

Abone Olunan E- Dergiler

BMJ Online Journals

BMJ Journals Collection klinik uzmanlık alanları, halk sağlığı ve kanıta dayalı tıp alanlarında önde gelen dergilerden meydana gelmektedir. Özel konulu, halk sağlığı ve kanıta dayalı tıp alanında uzman 33 otorite dergiden oluşmaktadır.

Bone Marrow Transplantation

Kemik İliği Nakli, hemopoietik hücre naklinin temel biyolojisi ve klinik kullanımının tüm yönlerini ele alan yüksek kaliteli, hakemli araştırmalar yayınlar. Dergi ayrıca, yaşam kalitesi ve psikolojik sorunlar da dahil olmak üzere, nakille ilgili komplikasyonların ve sonuçlarının araştırılması ve tedavisinin tüm yönlerini kapsar. İlgili konularda temel araştırma çalışmaları da kapsanmaktadır.

Humanities & Social Sciences Index Retrospective

Bu değerli araştırma kaynağı beşeri ve sosyal bilimlerin farklı alanlarındaki önemli dergileri yüksek kalitede indekslemektedir ve içerik 1907’ye kadar uzanmaktadır.

INTERTAX – EC TAX REVIEW

Intertax, akademi ve iş dünyasını hedef alan, hakemli, Scopus ve Web of Science’da indekslenen makaleleri ile köklü bir Uluslararası Vergi Dergisidir. Intertax, hem yasal hem de ekonomik açılardan doğrudan vergi, dolaylı vergi ve sosyal güvenliğin ayrıntılı kritik analizini sunar. Yılda 12 sayı yayımlayarak, hem akademik hem pratik, güncel, üst düzey uluslararası vergi bilgileri sağlar.