15 Ağustos 2017

Rezerv Hizmet Kuralları

  • Rezerv hizmetinden yararlanmak isteyen öğretim üyeleri seçtikleri kaynakları kütüphaneye bildirerek, bunların bir yarıyıl boyunca ayırtılmış yayınlar olarak saklanmasını isteyebilirler.
  • Rezerv yayınlar ödünç verilmez, Genel koleksiyondan ayrı tutulur.
  • Rezerv kaynaklar ihtiyaç durumunda saatlik olarak ödünç verilebilir.  Bir saati geçmeyecek şekilde zamanında iade etmeyenler için her 1 saat gecikmeye 2 gün kitap alamama cezası uygulanır.
  • Kütüphane personeli, gerekli gördüğü durumlarda ebat olarak büyük, spiralli yada kullanımının riskli olduğu kitapları rezerv bölümünde tutabilir.
  • Öğretim üyeleri rezervde bulunmasını istedikleri temel ders kitaplarını kütüphane ile protokol imzalayarak 1 dönem yada 1 akademik yıl boyunca kullanabilir.