15 Ağustos 2017

Süreli Yayın Sağlama ve Kullanma Kuralları

  • Abonelik taleplerinin değerlendirilmesi ve fiyat bilgileri KDD tarafından tespit edildikten sonra o yılki bütçe olanakları çerçevesinde incelenerek, Rektörlük onayı alındıktan sonra başlatılır.
  • Süreli yayınlar ödünç verilmez, Genel koleksiyondan ayrı tutulur.
  • Süreli yayınlar ihtiyaç durumunda saatlik olarak ödünç verilebilir.  Bir saati geçmeyecek şekilde zamanında iade etmeyenler için her 1 saat gecikmeye 2 gün kitap alamama cezası uygulanır.
  • Kütüphanede bulunan dergilere zarar veren kullanıcı, zarar verdiği sayının yenisini tedarik etmekle yükümlüdür.
  • Gazeteler kütüphane dışına çıkarılmaz.
  • Kütüphanedeki tüm gazeteler 1 (bir) ay süre ile arşivlenir.