15 Ağustos 2017

Kütüphane Yararlanma Kuralları

 • Altınbaş Üniversitesi’ne kayıtlı tüm öğrenci, öğretim elemanları ve idari personel doğrudan kütüphaneye üye kabul edilir ve ödünç kitap alabilirler.
 • Ödünç verme işlemleri sırasında üniversite kimliği gösterilmesi zorunludur.
 • Danışma kaynakları, dergiler, gazeteler, kitap ekleri ve tezler ödünç verilmez.
 • Öğretim elemanları 4 ay, yüksek lisans öğrencileri 1 ay, lisans öğrencileri ise 15 gün süre ile ödünç yayın alabilir.
 • Öğretim elemanları bir defada en fazla 10, lisans öğrencileri 3, yüksek lisans öğrencileri 5 yayın ödünç alabilirler. Öğrenci/Öğretim Elemanı istediği takdirde 1 kez uzatma yapılmaktadır.
 • Kütüphaneden başkası adına ödünç yayın alınamaz.
 • Kütüphane gerekli gördüğü hallerde, iade tarihini beklemeksizin, yayını geri çağırma hakkına sahiptir
 • Üyeler ödünç aldıkları yayını gününde iade etmelidir. İadesi geciken her yayına 1 gün için 2 gün ödünç kitap alamama cezası uygulanır.
 • Üyeler kimlik bilgilerinde bir değişiklik olması durumunda kütüphaneye bilgi vermek zorundadırlar.
 • Üyeler mezuniyetlerinde veya herhangi bir nedenle okulla ilişiklerinin kesilmesi durumunda ödünç aldıkları yayınları kütüphaneye iade ederek, kütüphaneden “ilişiği yoktur” belgesi almak zorundadırlar.
 • Üyeler ödünç aldıkları yayınları telefon ile (0 212 604 01 00 / 4077) uzatma işlemi yaptırabilir.