15 Ağustos 2017

Kütüphane Yararlanma Kuralları

  • Kütüphane kaynaklarından Altınbaş Üniversitesi öğrencileri, idari ve akademik tüm personeli, aynı zamanda dış kullanıcılar yararlanabilir.
  • Öğrencilerin, ödünç alma işlemlerinde üniversite kimlik kartlarını kesinlikle göstermeleri gerekmektedir.
  • Üniversite kimlik kartı olmayan öğrencilere kitap ödünç verilmez. Başkasının kartı ile ödünç kitap alınamaz.
  • Ansiklopediler, sözlükler, süreli yayınlar, danışma kaynakları, görsel- işitsel materyaller, tezler, projeler ödünç verilmez.
  • Kütüphane yönetimi gerek gördüğü takdirde ödünç verilen materyali süresi dolmadan geri isteme hakkına sahiptir. Bu durumda kullanıcı 3 (üç) gün içinde yayını geri getirmek mecburiyetindedir.
  • Ödünç verilen materyalin tüm sorumluluğu iade edene kadar ödünç alan kişiye aittir. Ödünç verme işlemi belirli bir süre içindir. Öğrenci, yüksek lisans ve idari personel kullanıcı grupları takdirde iade süresi dolmamışsa 1 (bir) defaya mahsus 15 (on beş) gün ek iade süresi verilebilir. Akademik personelin ek iade süresi 1 (bir) defaya mahsus 30 (otuz) gündür.
  • Üzerinde iadesi gecikmiş kitap olan kullanıcılar, kitapları iade etmeden ve kitap gecikme bedelini ödemeden ödünç kitap alamaz veya iade sürelerini uzatamazlar. Kitap iade edildiğinde ve gecikme cezası ödendiğinde kullanıcılar ödünç yayın alma işlemini yapabilirler.
  • Kütüphaneden; Öğrenciler 15 (on beş) gün süre ile 3 (üç) kitap, yüksek lisans öğrencileri 1 (bir) ay süre ile 5 (beş), Akademik Personel ise 4 (dört) ay süre ile 10 (on) kitap alma hakkına sahiptir. Kullanıcı bazında kitap sayıları ve ödünç sürelerini gösteren tablo aşağıdaki gibidir:
Kullanıcı Türü Kitap Sayısı Ödünç Süresi Ek İade Süresi
Öğrenci 3 Kitap 15 Gün 15 Gün
Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri 5 Kitap 30 Gün 15 Gün
İdari Personel 3 Kitap 15 Gün 15 Gün
Akademik Personel 10 Kitap 120 Gün 30 Gün
  • Dış kullanıcılar, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’ndan yazılı izin alarak kütüphanelerimizi araştırma amaçlı kullanabilir, ödünç yayın alamazlar.
  • Mezun öğrenciler, kütüphaneden ödünç kitap hizmetinden yararlanamaz. Ancak kütüphane içi hizmetlerden ücretsiz olarak yararlanabilirler. Mezun kimliği karşılığında grup çalışma odaları ödünç verilebilir. (Öncelik aktif öğrencilerde olmak üzere). Ücreti karşılığında diğer üniversite kütüphanelerinden basılı şeklinde makale talepleri yapılabilir. Her yerleşkede bulunan 7/24 alanları ve bilgisayarları kullanabilirler.