MevBank Veri Tabanı Deneme Erişimi

MevBank mevzuat ve içtihat veri tabanı deneme erişimi, yıl sonuna kadar, Üniversitemizin kullanımına açılmıştır.

Lebib Yalkın tarafından geliştirilen MevBank mevzuat ve içtihat veri tabanı, hukuki araştırmalar için en güncel içtihat ve mevzuat ile yorumlu uzman makalelerini içerir. MevBank tüm kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve tebliğleri 64 konu başlığı altında, emsal teşkil edecek içtihat, makaleler ve hukuk literatürü ile ilişkilendirilmiş olarak sunmaktadır. Ayrıca Üniversiteler için özel hazırlanan Yükseköğretim Mevzuatı’na da MevBank veri tabanından ulaşılabilir.

Erişim için: https://kutuphane.altinbas.edu.tr/vetisbt/

Bilgi için: kutuphane@altinbas.edu.tr